Hướng dẫn reset đầu ghi dahua về mặc định

Một ngày nào đó, bạn muốn reset đầu ghi dahua về mặc định các cấu hình hoặc bạn dùng cách này để hướng dẫn khôi phục mật khẩu đầu ghi dahua (lấy lại mật khẩu đầu ghi dahua). Hãy làm theo các bước sau đây: Bước 1: Vào Menu chính của đầu ghi hình Dahua Bước 2: Đăng nhập hệ thống: Bạn […]