[Magento 2.x] Fix lỗi không hiển thị đơn hàng trong Admin Order

Câu hỏi: Nhiều bạn hỏi mình là tại sao cài Magento 2 xong, tiến hành đặt hàng thì trong mục order không thấy hiển thị đơn hàng nào hết? Trả lời: Đây là cách khắc phục của mình: Bạn vào: Advanced/Developer/Grid Settings: trong mục này Set Asynchronous Indexing bạn chuyển sang thành “Disable”, sau đó flush cache Và Test lại nhé, cần […]