Posted inLàm sao để bán hàngCafe Biz

Làm điều quan trọng

Là tựa 1 cuốn sách của Nhà đầu tư huyền thoại John Doerr viết về cách quản trị bằng OKR tại Intel, Google, Adobe…Mình đọc 3 lần mà vẫn chưa thấm nổi, dù sách viết rất dễ hiểu và thực tiễn. Có lẽ vì tầm cao quá độ hoài ko tớiĐến lần thứ 4 thì […]