Như chúng ta cũng biết, 1 đầu ghi HIKVision hay Camera IP HIKVision chỉ có thể thêm vào duy nhất tài khoản HIK-Connect. Chính vì thế, nếu có nhiều tài khoản Hik-Connect (số người dùng) thì chúng ta phải làm sao? (chia sẻ thiết bị cho nhiều tài khoản hik-connect)

Xem thêm: Hướng dẫn xóa thiết bị HIKVision ra khỏi một tài khoản HIK-CONNECT khác

Bước 1. Gán thiết bị lên tài khoản HIK-Connect

Gán thiết bị lên tài khoản Hik-Connect chính (tài khoản chính là tài khoản của kỹ thuật viên triển khai, dùng để quản lý các thiết bị lắp đặt cho khách hàng)

Đồng thời cấu hình tên miền Hik-Connect Domain cho các thiết bị muốn chia sẻ.


Bước 2. Tạo tài khoản Hik-Connect cho khách hàng

Tạo 1 tài khoản Hik-Connect cho khách hàng (tài khoản này dùng để đưa cho khách hàng)


Bước 3. Tiến hành chia sẻ thiết bị

Có 2 cách để chia sẻ thiết bị giữa các tài khoản khác nhau, đó là chia sẻ qua trình duyệt web và chia sẻ qua ứng dụng Hik-Connect trên điện thoại.

+ Thông qua trình duyệt web

Truy cập trang thông tin www.hik-connect.com và đăng nhập tài khoản Hik-Connect chính (tài khoản quản lý),

Trên trang quản lý thiết bị, nhấn biểu tượng Share đằng sau mỗi thiết bị cần chia sẻ.

Điền tên đăng nhập, tài khoản email hoặc số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản Hik-Connect bạn muốn chia sẻ thiết bị (tài khoản giao cho khách hàng).

Cuối cùng nhấn OK để xác nhận.

+ Thông qua ứng dụng Hik-Connect

Khởi động ứng dụng Hik-Connect trên điện thoại di động, đăng nhập vào tài khoản chính và làm theo các bước sau:


Bước 4. Xem camera trên điện thoại của khách hàng

Khởi động ứng dụng Hik-Connect trên điện thoại khách hàng, đăng nhập vào tài khoản của khách hàng đã đăng ký ở bước trước và làm theo các bước sau:

Cuối cùng nhấn “Start Live View” để bắt đầu xem trực tiếp.

Bạn có bỏ lỡ bài viết mới từ chúng tôi? Hãy đăng ký nhận thông báo qua Email ngay.