Hướng dẫn nâng cấp Discourse và docker thủ công bằng tay

Nếu bạn đang vận hành trên VPS hay Server của chính bạn, thì việc nâng cấp Discourse và docker thủ công bằng tay cũng khá đơn giản, bạn chỉ là admin cao nhất và có đủ thông tin truy cập vào root của VPS (via SSH) rồi tiến hành các bước sau

Cách 1: Cập nhật trước tiếp từ trình quản trị Discourse

domain .com/admin/upgrade

Cách 2: Dùng Command Line

cd /var/discourse
git pull
./launcher rebuild app

Nếu bạn đang dùng Ubuntu thì nên cập nhật các bản vá lỗi như sau”

dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades

Tuy nhiên, điều đó chỉ bao gồm các bản cập nhật bảo mật quan trọng . Thường xuyên bạn sẽ nhận được tất cả các bản cập nhật hệ điều hành như sau:

apt-get update
apt-get dist-upgrade

Do cách đóng gói docker đã thay đổi, bạn cũng có thể phải cập nhật docker của mình từ gói lxc-docker hoặc docker-engine. Một cách để làm điều đó là thông qua tập lệnh Docker ở đây (nó sẽ cảnh báo về một cài đặt hiện có nhưng nên nâng cấp ok):

wget -qO- https://get.docker.com/ | sh

Điều này hoàn toàn an toàn, chúng tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ thứ gì bị hỏng bởi các bản cập nhật Ubuntu cơ bản.

Tóm lại:

 • Cập nhật Discourse hai lần một tháng qua trình cập nhật web
 • Cập nhật vùng chứa hai tháng một lần
 • Cập nhật hệ điều hành sáu tháng một lần

Bạn có thể tăng gấp đôi những con số này mà vẫn khá an toàn , chẳng hạn như cập nhật Discourse mỗi tháng một lần, vùng chứa 4 tháng một lần, OS 12 tháng một lần, v.v.


Nếu trong quá trình update báo lỗi do thiếu dung lượng Disk, bàn làm theo sau:

Tôi sắp hết dung lượng đĩa

Nếu bạn sắp hết dung lượng đĩa (kiểm tra với command df ), hãy thử xóa các hình ảnh cũ bằng cách sử dụng:

./launcher cleanup
apt-get autoclean
apt-get autoremove

Đăng ký nhận bản tin qua Email

Đừng lo lắng, chúng tôi không bán thông tin cho đơn vị khác


Mr. Hugo

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi để nhận những phần quà giá trị hàng tuần

   Hãy bình luận nào

   Gafaba.com
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare