Tổng thống Mỹ đã ký luật NDAA năm 2019, CẤM SỬ DỤNG Dahua và Hikvision (và các hãng OEM của họ) trong các cơ quan An Ninh Quốc Gia, các nơi do chính phủ tài trợ, và cơ sở hạ tầng quan trọng…

Tác động trực tiếp – Ngừng mua và loại bỏ

Lệnh cấm về mặt kỹ thuật bắt đầu một năm sau khi được ký, sẽ là ngày 13 tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, vì lệnh cấm bao gồm cả mua và sử dụng thiết bị hiện có, nó bắt đầu ngay lập tức, và nó sẽ bắt đầu loại bỏ những sản phẩm của các hãng này trong 12 tháng tới.

Việc loại bỏ thiết bị mang thương hiệu Dahua và Hikvision sẽ tương đối đơn giản vì các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ có thể đọc nhãn trên thiết bị. Tuy nhiên, các hãng OEM cũng được bao gồm trong luật này, cũng sẽ phải được loại bỏ.

[su_box title=”Vậy làm sao để biết các hãng OEM này?” box_color=”#25982B”]

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...