Bản đồ theo dõi CoronaVirus trong thời gian thực.


Báo cáo ngày 01/02/2019:

Số liệu chính thức từ South China Morning Post

  • Số ca nhiễm 11,791
  • 259 ca tử vong
  • Chỉ riêng tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc): 45 ca tử vong & 1,347 ca nhiễm mới

Báo cáo ngày 30/01/2020:

Số liệu từ National Authorities

  • Số ca nhiễm bệnh toàn thế giới 6155
  • Trung Quốc : 6061
  • 132 ca tử vong.
Source: Cnn

Số liệu chính thức từ South China Morning Post

  • Trung Quốc : 7251
  • 170 ca tử vong.
  • HongKong phát hiện thêm 2 ca nhiễm.
Source: South China Morning Post

Bản đồ thế giới có sự “xuất hiện” CoronaVirus

Source: Cnn

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...