Tôi hy vọng đây là danh mục phù hợp cho vấn đề này và xin lỗi cho câu hỏi hơi Gà hoặc sai mục. Tôi đã tìm kiếm ở trên github và không thể tìm ra cách kích hoạt RSS trong cài đặt của Discourse. Và tôi cũng thấy Hugo tham gia cũng nhiều, nên có thể giúp tôi cấu hình để có thể lấy LINK RSS được ạh? Xin cám ơn

Đây là câu trả lời cho câu hỏi của bạn:

  • Latest posts: https://domaincuaban . com/posts.rss
  • Latest topics: https://domaincuaban . com/latest.rss
  • RSS cho Danh mục: https://domaincuaban . com/c/releases.rss

Và còn rất nhiều nữa, bạn để ý View Source sẽ thấy nhé.

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...