Câu hỏi: Nhiều bạn hỏi mình là tại sao cài Magento 2 xong, tiến hành đặt hàng thì trong mục order không thấy hiển thị đơn hàng nào hết?

Trả lời: Đây là cách khắc phục của mình:

Bạn vào: Advanced/Developer/Grid Settings: trong mục này Set Asynchronous Indexing bạn chuyển sang thành “Disable”, sau đó flush cache

Và Test lại nhé, cần gì hãy comment phía dưới cho mình nhé.

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...