Nội dung chính:

HỎI:

[su_quote]Tôi muốn kết nối với VPS (Linux) trong OS X bằng SSH – Nhưng làm cách nào để kết nối nếu tôi thay đổi cổng SSH thành 5000 thay vì mặc định là 22?[/su_quote]

ĐÁP:

Bạn dùng command sau nhé:

ssh -p 5000 host

Ví dụ: VPS của tôi có IP là 123.345.222.123 và User là ROOT

ssh -p 5000 root@123.345.222.123

Rồi nhập mật khẩu.

Chúc bạn luôn vui nhé

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...