Nhiều bác hỏi em cách nào để khi dùng OneSignal (là WordPress Plugins) để có thể gửi thông báo theo dạng Intelligent delivery?

Intelligent delivery của OneSignal (WordPress Plugin) là gì?

Intelligent delivery chính là ghi bấm gửi tin, nó sẽ tự động phân phối dựa trên thời gian những lần người dùng hay mở tin ra xem, như vậy sẽ tăng tỷ lệ Open khá cao.

Để gửi theo dạng Intelligent delivery của OneSignal Plugin phải làm sao?

Sau khi tìm tòi và tìm hiểu thì mình đã làm như sau:

Tìm file functions.php trong theme bạn đang sử dụng sau đó thêm vào code sau:

Bấm lưu và đã hoàn thành, nếu chưa hoàn thành thì comment ngay phía dưới nhé.

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...