Google vừa hoàn thiện bộ công cụ kiểm tra dữ liệu trang web có cấu trúc (schema) và sắp tới sẽ đóng công cụ kiểm ta dữ liệu có cấu trúc hiện tại. Theo đánh giá của mình bản mới khá ok và giao diện khá trực quan.

Bộ Công Cụ Kiểm Tra Dữ Liệu Cấu Trúc (Schema) Trên Website | (Hình 4)

Anh em dùng thử để cảm nhận nhé.

Bộ Công Cụ Kiểm Tra Dữ Liệu Cấu Trúc (Schema) Trên Website | (Hình 5)

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...