1. Phần mềm Easy4ip của Dahua (ngày 06/02/2018, Easy4ip đã chính thức đổi tên thành LeChange)

LeChange lại một lần nữa đổi tên thành iMou

a. Phần mềm Easy4ip Lechange iMOU trên Android: Download tại đây

b. Phần mềm Easy4ip Lechange iMou trên iOS: Download tại đây

2. Có thể sử dụng DMSS: iDMSS Plus hoặc gDMSS Plus

Nếu bạn muốn sử dụng thì chỉ có thể xử dụng sau khi đã kết nối bằng phần mềm Easy4ip Lechange ở trên.

a. Phần mềm dành cho iOS (iphone, ipad…): iDMSS Plus | Download tại đây

b. Phần mềm dành cho Android: gDMSS Plus | Download tại đây

3. Phần mềm dành cho máy tính PC (hiện tai chưa có phiên bản hỗ trợ cho MAC)

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...