Đa phần các đầu ghi Dahua đều có mật khẩu mặc định của đầu ghi Dahua (mat khau mac dinh dau ghi dahua) hoặc mật khẩu mặc định của Camera IP Dahua

[alert-note]

  • Tài khoản: admin
  • Mật khẩu: admin

[/alert-note]

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu mặc định này, và bạn không nhớ mật khẩu đã thay đổi, hãy tham khảo bài viêt này:

Đối với những dòng đâu ghi cũ, nếu có tài khoản 888888 thì bạn thử mật khẩu sau

[alert-note]

  • Tài khoản: 888888
  • Mật khẩu: 888888

[/alert-note]

Đăng ký nhận thông tin mới nhất qua Email