(Reset) Lấy lại mật khẩu đầu ghi Dahua mới nhất 2019

Thời gian vừa qua, chúng tôi có bài viết Mật khẩu mặc định đầu ghi Dahua theo ngày (tại đây), cách này chỉ sử dụng được cho các dòng đầu ghi có Firmware trước tháng 2/2017, còn sau đó từ tháng 3/2017 trở lại đây thì việc mật khẩu theo ngày không sử dụng được, do cơ … Đọc tiếp (Reset) Lấy lại mật khẩu đầu ghi Dahua mới nhất 2019 Xem thêm