Google: Chúng tôi không có khái niệm về Page Authority

John Mueller từ Google cho biết trên Twitter rằng Google không có khái niệm về Page Authority. John Mueller nói: “Chúng tôi không có khái niệm về Page Authority. Điều này khác với chất lượng trang web như thế nào, tốt, đó là một câu hỏi hay”

Đây là lý do tại sao John trả lời:

Nhưng nếu bạn nhìn vào cách các nhân viên Google khác đã trả lời những câu hỏi trong những năm qua, bạn có thể bắt đầu hiểu cách này có thể hoạt động như thế nào.

Google có thể không hiểu Page Authority hoặc chất lượng của một trang, nhưng nếu bạn có thể tìm hiểu về tập hợp các trang dựa trên nhiều tín hiệu trỏ đến trên trang web, Google có thể hiểu được chất lượng của một trang web, trong danh mục của nó. Mặc dù Google không thể chỉ định một cái gì cụ thể cho một URL, nhưng nó có thể có một “giá trị sếp hạng” cấp độ tên miền (không phải DA của Moz) và sau đó chỉ định các “trọng số” đó cho một URL trước khi nó được xếp hạng. Một lần nữa, thông tin liên quan từ Google về những chủ đề này cực kỳ khó hiểu và có thể vì nó đã thay đổi trong nhiều năm hoặc có thể vì Google không muốn chúng ta biết?

Đăng ký nhận bản tin qua Email

Đừng lo lắng, chúng tôi không bán thông tin cho đơn vị khác


Mr. Hugo

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi để nhận những phần quà giá trị hàng tuần

   Hãy bình luận nào

   Gafaba.com
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare