IndexNow – Công cụ Ping Submit URL giúp lập chỉ mục tức thì (Index tức thì)

NỘI DUNG CHÍNH

Giới thiệu IndexNow

IndexNow là gì?

IndexNow là một cách dễ dàng để chủ sở hữu trang web thông báo ngay cho các công cụ tìm kiếm về những thay đổi nội dung mới nhất trên trang web của họ. Ở dạng đơn giản nhất, IndexNow là một công cụ ping (Submit) đơn giản để thông báo cho các công cụ biết rằng một URL và nội dung của nó đã được thêm, cập nhật hoặc xóa, cho phép các công cụ tìm kiếm nhanh chóng cập nhật thay đổi này trong kết quả tìm kiếm của họ.

Nếu không có IndexNow, có thể mất vài ngày đến vài tuần để các công cụ tìm kiếm phát hiện ra rằng nội dung đã thay đổi, vì các công cụ tìm kiếm không thường xuyên thu thập dữ liệu mọi URL. Với IndexNow, các công cụ tìm kiếm biết ngay “URL đã thay đổi, giúp chúng ưu tiên thu thập thông tin cho các URL này và do đó hạn chế thu thập dữ liệu không phải trả tiền để khám phá nội dung mới.”

IndexNow được cung cấp theo các điều khoản của Giấy phép Attribution-ShareAlike Creative Commons và có sự hỗ trợ từ Microsoft Bing, Yandex.

Hiện tại IndexNow chỉ submit URL lên Bing & Yandex thôi nhé.

Indexnow - Công Cụ Ping Submit Url Giúp Lập Chỉ Mục Tức Thì (Index Tức Thì) | (Hình 3)
Indexnow - Công Cụ Ping Submit Url Giúp Lập Chỉ Mục Tức Thì (Index Tức Thì) | (Hình 11)

Hướng dẫn Submit URL bằng IndexNow

Sử dụng IndexNow THỦ CÔNG

1. Xác minh website của bạn với IndexNow

 • Tạo một Key thỏa các tiêu chuẩn sau: Key của bạn phải có tối thiểu 8 và tối đa 128 ký tự thập lục phân. Khóa chỉ có thể chứa các ký tự sau: ký tự viết thường (az), ký tự viết hoa (AZ), số (0-9) và dấu gạch ngang (-). Bạn có thể tạo một key ngẫu nhiên tại đây (bạn có thể để các thông số như hình dưới
Tao-Key-Indexnow
Indexnow - Công Cụ Ping Submit Url Giúp Lập Chỉ Mục Tức Thì (Index Tức Thì) | (Hình 12)

2. Tạo File .TXT với tên File là Key được tạo ra bởi bước trên

Tạo file .TXT với nội dung của file cũng chính là mã key đó. Ví dụ: Bước trên mình tạo ra một mã key là B5Nk4HToKbS vậy tên file của mình sẽ là B5Nk4HToKbS.txt và nội dung trong file đó sẽ là mã key: B5Nk4HToKbS

3. Upload lên Hosting/VPS/Server của bạn theo cấu trúc sau:

https://web-cua-ban.com/B5Nk4HToKbS.txt

4. Sau đó bạn có thể sử dụng để Submit từng URL theo cấu trúc sau:

Dùng cho Bing: https://www.bing.com/IndexNow?url=url-changed&key=your-key
Dùng cho Yandex: https://yandex.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key

Bạn nhớ thay đoạn bôi đậm bằng URL bạn muốn Submit và Key mà bạn đã tạo ở bước trên nhé. Bạn có thể gửi tối đa 10.000 URL cho mỗi bài đăng

5. Bạn muốn Submit nhiều URL, thì có thể dùng POST JSON như sau:

POST /IndexNow HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Host: <searchengine>
{
 "host": "www.example.org",
 "key": "ed8452dd0c0740b0a97ca4238401d9c2",
 "urlList": [
   "https://www.example.org/url1",
   "https://www.example.org/folder/url2",
   "https://www.example.org/url3"
   ]
}

Sử dụng IndexNow TỰ ĐỘNG qua Cloudflare

Tính năng mới này có trên Cloudflare, và có tên là Crawler Hints, và cách bật nó như sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Cloudflare của bạn.
 2. Trong trang tổng quan, vào tab Cache tab.
 3. Nhấp vào phần Configuration.
 4. Tìm dòng Crawler Hints và bật.
Indexnow - Công Cụ Ping Submit Url Giúp Lập Chỉ Mục Tức Thì (Index Tức Thì) | (Hình 4)
Indexnow - Công Cụ Ping Submit Url Giúp Lập Chỉ Mục Tức Thì (Index Tức Thì) | (Hình 13)

Kích hoạt vậy là xong, lúc này Cloudflare sẽ tự động giúp bạn để submit các URL của mình.

Câu hỏi thường gặp khi sử dụng IndexNow

Có thể gửi các URL đến điểm cuối công cụ tìm kiếm nào?

+ Microsoft Bing: https://www.bing.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
+ Yandex: https://yandex.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi URL?

Nếu công cụ tìm kiếm thích URL của bạn, công cụ tìm kiếm sẽ tìm cách cào dữ liệu trên URL đó để lấy nội dung mới nhất một cách nhanh chóng dựa trên logic lập lịch cào dữ liệu và hạn mức cào cho trang của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi 10.000 URL hôm nay?

Nếu công cụ tìm kiếm thích các URL đó và có đủ hạn mức cào cho trang của bạn, công cụ tìm kiếm sẽ tìm cách cào dữ liệu trên một số hoặc toàn bộ các URL này.

Tôi đã gửi URL nhưng sao tôi không thấy URL được lập chỉ mục?

Việc sử dụng IndexNow chỉ đảm bảo rằng công cụ tìm kiếm biết đến các thay đổi về trang web của bạn. IndexNow không đảm bảo các trang web sẽ được công cụ tìm kiếm cào dữ liệu hay lập chỉ mục. Có thể sẽ mất một số thời gian cho việc thể hiện sự thay đổi đó trong công cụ tìm kiếm.

Tôi chỉ mới bắt đầu sử dụng IndexNow, vậy tôi có nên xuất bản các URL đã thay đổi năm ngoái không?

Không, bạn chỉ nên xuất bản các URL thay đổi (đã thêm, cập nhật hoặc xóa) kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng IndexNow.

Các URL đã gửi có được tính vào hạn mức cào của tôi không?

Có, mỗi lần cào dữ liệu sẽ được tính vào hạn mức cào. Khi xuất bản các URL lên IndexNow, bạn thông báo cho công cụ tìm kiếm rằng bạn quan tâm đến những URL này, công cụ tìm kiếm thường sẽ ưu tiên cào dữ liệu trên các URL này so với các URL khác mà họ biết.

Tại sao tôi không thấy công cụ tìm kiếm lập chỉ mục cho toàn bộ các URL đã gửi?

Công cụ tìm kiếm có thể chọn không cào dữ liệu và không lập chỉ mục các URL nếu các URL đó không đáp ứng tiêu chí lựa chọn của công cụ.

Tại sao URL của tôi được lập chỉ mục trên công cụ tìm kiếm này nhưng không được lập trên công cụ tìm kiếm khác?

Công cụ tìm kiếm có thể quyết định không chọn URL cụ thể nếu URL đó không đáp ứng tiêu chí lựa chọn của công cụ.

Tôi có một trang web nhỏ chỉ chứa vài trang con trên đó. Tôi có nên sử dụng IndexNow không?

Có, nếu bạn muốn công cụ tìm kiếm khám phá nội dung ngay khi nội dung thay đổi thì bạn nên sử dụng IndexNow. Bạn sẽ không phải chờ nhiều giờ hay tệ hơn là nhiều tuần để thấy các thay đổi của mình xuất hiện trên công cụ tìm kiếm.

Tôi có thể gửi cùng một URL nhiều lần trong ngày không?

Bạn không nên gửi cùng một URL nhiều lần trong ngày. Nếu bạn chỉnh sửa trang thường xuyên thì tốt nhất là chờ 10 phút giữa các lần chỉnh sửa trước khi báo cho công cụ tìm kiếm. Nếu cập nhật trang liên tục (ví dụ như thời gian ở Waimea, thời tiết ở Tokyo) thì tốt nhất không nên dùng IndexNow cho mọi thay đổi.

Tôi có thể gửi các URL 404 qua API không?

Có, bạn có thể gửi các trang có liên kết không còn tồn tại (http 404, http 410) để báo cho công cụ tìm kiếm biết về các liên kết không còn tồn tại mới đây.

Tôi có thể gửi các URL mới chuyển hướng không?

Có, bạn có thể gửi các URL mới chuyển hướng (ví dụ như chuyển hướng 301, chuyển hướng 302, html có thẻ làm mới meta, v.v.) để báo cho công cụ tìm kiếm biết rằng nội dung đã thay đổi.

Tôi có thể gửi tất cả các URL cho trang web của mình không?

Vui lòng chỉ sử dụng IndexNow để gửi các URL đã thay đổi (đã thêm, cập nhật hoặc xóa) gần đây, bao gồm toàn bộ URL nếu tất cả các URL này đã thay đổi gần đây. Sử dụng sơ đồ trang web để thông báo tất cả các URL của bạn cho công cụ tìm kiếm. Cứ sau vài ngày, công cụ tìm kiếm sẽ truy cập sơ đồ trang web.

Tôi cần làm gì khi nhận được phản hồi HTTP 429 Quá nhiều yêu cầu từ một Công cụ tìm kiếm?

Mã trạng thái phản hồi HTTP 429 Quá nhiều yêu cầu cho thấy bạn đang gửi quá nhiều yêu cầu trong khoảng thời gian nhất định; vui lòng gửi chậm lại hoặc thử lại sau.

Khi nào thì tôi cần thay đổi Key?

Công cụ tìm kiếm sẽ chỉ tìm cách cào dữ liệu tệp {key}.txt một lần để xác minh quyền sở hữu khi công cụ nhận được khóa mới. Ngoài ra, bạn không cần sửa đổi khóa thường xuyên.

Tôi có thể sử dụng nhiều Key cho một máy chủ không?

Có, nếu trang web của bạn sử dụng các Hệ thống quản lý nội dung khác nhau thì mỗi Hệ thống quản lý nội dung có thể sử dụng Key riêng của mình; bạn có thể xuất bản các tệp Key ở thư mục gốc của máy chủ.

Tôi có thể sử dụng một Key cho toàn bộ tên miền không?

Không, mỗi máy chủ trong tên miền của bạn phải có Key riêng. Nếu trang web của bạn có host-a.example.org và host-b.example.org thì bạn sẽ cần một tệp khóa cho mỗi máy chủ

Tôi có thể sử dụng cùng một khóa cho hai máy chủ trở lên không?

Có, bạn có thể sử dụng lại cùng một khóa trên hai máy chủ trở lên, cũng như cho hai tên miền trở lên

Nếu đã có sơ đồ trang web thì tôi có cần IndexNow không?

Có, mặc dù sơ đồ trang web là một cách dễ dàng để quản trị web thông báo cho công cụ tìm kiếm về tất cả các trang con trên trang web khả dụng để cào dữ liệu nhưng các Công cụ tìm kiếm không truy cập sơ đồ trang web thường xuyên. Với IndexNow, quản trị web ”không” phải chờ công cụ tìm kiếm khám phá và cào dữ liệu sơ đồ trang web, mà họ có thể thông báo trực tiếp các nội dung mới cho công cụ tìm kiếm.

Đăng ký nhận bản tin qua Email

Đừng lo lắng, chúng tôi không bán thông tin cho đơn vị khác

Gafaba.com
Gafaba.com

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...

Nhận thông báo
Thông báo cho tôi khi
guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Gafaba.com
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare