Thuộc tính “nofollow” – cách mới để xác định bản chất của liên kết

Gần 15 năm trước, thuộc tính nofollow đã được giới thiệu như một phương tiện giúp chống spam link. Nó cũng nhanh chóng trở thành một trong những phương pháp được Google khuyến nghị để gắn cờ các liên kết được tài trợ hoặc liên quan đến quảng cáo. Nó đã phát triển kể từ khi nofollow được giới thiệu vào năm 2005 và đó là thời gian để nofollow phát triển.

Và hôm nay, có một thông báo quan trọng từ Google về thuộc tính này, sẽ có thêm nhiều cách để ta “khai báo” liên kết mới, các anh chị em tham khảo nhé.

Bên cạnh thuộc tính rel=“nofollow” Google đưa thêm hai thuộc tính:

 • rel=“sponsored”: Sử dụng thuộc tính được tài trợ để xác định các liên kết trên trang web của bạn được tạo như một phần của quảng cáo, tài trợ hoặc các thỏa thuận bồi thường khác.
 • rel=“ugc”: UGC là viết tắt của User Generated Content (Nội dung do người dùng tạo) và giá trị thuộc tính rel=“ugc” được khuyến nghị cho các liên kết trong nội dung do người dùng tạo, chẳng hạn như comment blog và bài đăng trên forum, diễn đàn.

Tiếng Việt hiểu đơn giản là: Khi thuộc tính rel nofollow được giới thiệu, Google sẽ không tính bất kỳ liên kết nào được đánh dấu thuộc tính này là tín hiệu để sử dụng trong các thuật toán tìm kiếm của chúng tôi. Điều này giờ đã thay đổi (When nofollow was introduced, Google would not count any link marked this way as a signal to use within our search algorithms. This has now changed) => Có thể hiểu là từ nay Google có thể sử dụng thuộc tính rel=“nofollow” trong các thuật toán chấm điểm.

Tất cả các thuộc tính liên kết – sponsored, ugc và nofollow được coi là gợi ý về các liên kết cần xem xét hoặc loại trừ trong Tìm kiếm. Chúng tôi sẽ sử dụng những gợi ý này – cùng với các tín hiệu khác – như một cách để hiểu rõ hơn về cách phân tích và sử dụng các liên kết trong hệ thống của chúng tôi một cách thích hợp.

Xem đầy đủ tiếng English: https://webmasters.googleblog.com/2019/09/evolving-nofollow-new-ways-to-identify.html 6

Profile Image

Trần Ngọc Thùy

Life and Technology

Trong quá trình làm SEO bạn có thắc mắc xin đừng ngần ngại liên hệ với tôi.

Đăng ký nhận bản tin qua Email

Đừng lo lắng, chúng tôi không bán thông tin cho đơn vị khác


Trần Ngọc Thùy
Tham gia thảo luận cùng chúng tôi để nhận những phần quà giá trị hàng tuần

   Hãy bình luận nào

   Gafaba.com
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare