[HỎI] Làm sao để có thể đăng nhập admin Wordpress khi không biết mật khẩu?

Mình có Hosting + Quyền truy cập MySQL, nhưng không nhớ mật khẩu đăng nhập Wordpress, có forgot nhưng không nhận được Email, có cách nào đổi mật khẩu admin trong Wordpress khi có các quyền trên không?

Đăng ký nhận bản tin qua Email, để bạn sẽ không bỏ lỡ những thông tin hay từ Gafaba.com

hoặc

Đăng ký nhận tin qua Facebook