Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 của Cloudflare trên Router

Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 của Cloudflare trên Router

  1. Kết nối vào mạng bạn muốn cấu hình.
  2. Nhập địa chỉ IP router của bạn trong trình duyệt của bạn. (ở việt nam hay sử dụng 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1 nếu không đúng, vui lòng liên hệ người lắp đặt internet nhé)
  3. Điền thông tin đăng nhập. Thông tin này có thể được dán nhãn trên router.
  4. Trong trang cấu hình của router của bạn, xác định vị trí các cài đặt máy chủ DNS.

  1. Lưu lại thông tin DNS củ, để sau này bạn có thể trả lại nếu không muốn sử dụng.

  2. Thay thế những địa chỉ này bằng các địa chỉ DNS 1.1.1.1 :

  • Đối với IPv4: 1.1.1.11.0.0.1
  • Đối với IPv6: 2606:4700:4700::11112606:4700:4700::1001
  1. Lưu cài đặt của bạn, sau đó khởi động lại trình duyệt của bạn.

Bạn đã xong! Thiết bị của bạn bây giờ có máy chủ DNS riêng nhanh hơnn và bảo mật hơn rồi đó.

Đăng ký nhận bản tin qua Email, để bạn sẽ không bỏ lỡ những thông tin hay từ Gafaba.com

hoặc

Đăng ký nhận tin qua Facebook