Kết nối Server bằng SSH với Port khác trong OS X

Tôi muốn kết nối với VPS (Linux) trong OS X bằng SSH - Nhưng làm cách nào để kết nối nếu tôi thay đổi cổng SSH thành 5000 thay vì mặc định là 22?

Bạn dùng command sau nhé:

ssh -p 5000 host

Ví dụ: VPS của tôi có IP là 123.345.222.123 và User là ROOT

ssh -p 5000 [email protected]

Rồi nhập mật khẩu.

Chúc bạn luôn vui nhé

Đăng ký nhận bản tin qua Email, để bạn sẽ không bỏ lỡ những thông tin hay từ Gafaba.com

hoặc

Đăng ký nhận tin qua Facebook