mặc định dahua

Với mỗi một dòng đầu ghi Dahua, sẽ có một cách Khôi phục hay Reset reset đầu ghi dahua về mặc định, vậy bạn muốn Reset dòng nào?

Gafaba.com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare