Posted inCamera quan sát

Hướng dẫn xóa thiết bị Dahua ra khỏi tài khoản Easy4ip (iMOU)

Bạn đang gặp lỗi khi thêm camera IP dahua, đầu ghi dahua vào tài khoản Easy4ip (imou) hoặc P2P và bạn nhận được thông báo lỗi: Thiết bị này đã bị tài khoản khác ràng buộc, phải gỡ ra thì mới có thể tiếp tục sử dụng. Dahua: Device is bound. (Thiết bị bị ràng buộc: thiết bị đã bị […]