Như chúng ta biết, Microsoft là một ứng dụng email thứ 3, được sử dụng để gửi / nhận email. Hầu hết người dùng cấu hình tài khoản Gmail của họ với Microsoft Outlook để đồng bộ hóa thư Gmail từ MS Outlook. Tuy nhiên, đôi khi có vẻ như bất cứ khi nào người dùng gửi tin nhắn từ tài khoản Gmail qua Outlook, tin nhắn đã gửi xuất hiện hai lần trong thư mục được gửi. Nó có nghĩa là thư mục Sent Items đang lưu lại hai bản sao của mỗi mail đã gửi. Và nội dung dưới đây sẽ chia sẻ thủ thuật Cách khắc phục Outlook gửi nhiều lần với tài khoản Gmail 

Thủ thuật xử lý & khắc phục Outlook gửi nhiều lần với tài khoản Gmail

Microsoft Outlook 2016 và 2013

  • Mở “Microsoft Outlook” >> Chọn tab “File” >> “Info” >> “Account Settings” >> “Account Settings”
  • Chọn tài khoản Gmail >> Bấm chọn “Change…” >> Chọn “More Settings…” >> Tới Tab “Advanced”
  • Tới mục “Sent Items” >> Đánh dấu Check vào ô “Do Not Save Copies of Sent Items”

Microsoft Outlook 2010

  • Open “Microsoft Outlook” >> Click on “File” tab >> “Info” >> “Account Settings” >> “Account Settings…”
  • Chọn tài khoản Gmail >> Bấm chọn “Change…” >> Bấm “More Settings…” >> Vào Tab “Advanced”.
  • Bấm vào Tab “Sent Items” >> Bấm chọn ô “Do not save copies of sent items”.

Như vậy là mình đã chia sẻ xong Cách khắc phục Outlook gửi nhiều lần với tài khoản Gmail 

Chúc các bạn thành công. Vui lòng để lại bình luận…nếu các bạn còn gặp khó khăn

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...