[Q/A] Làm sao để upload tài liệu lên Kindle qua E-mail

Hỏi [su_quote]Mình mới mua Kindle và có thấy email của mình trên Kindle nhưng mình chưa rõ cách nào để có thể gửi các tài liệu của mình lên đó, như PDF…vv[/su_quote] Đáp Bạn và các email của bạn có thể gửi tài liệu đến các thiết bị Kindle đã đăng ký của bạn, các […]