Posted inWordPress PluginsDEV Tuts

Google phát hành Plugin Native Lazyload cho WordPress

Bản phát hành gần đây nhất của Chrome (76) đã đề cập tới thuộc tính Lazyload trên Web. Và việc triển khai cho các web vẫn đang được thảo luận. Khi mọi việc chưa có kết luận thì Google vừa phát hành một trong những plugin của riêng mình đó chính là Native Lazyload dành cho WordPress. […]