John Mueller của Google nói về “SỐ TỪ” trong SEO

Bài viết chuẩn SEO bao nhiêu từ (chữ)? Có nhiều bàn luận cho rằng cách viết content tốt cho SEO là càng nhiều từ càng tốt. Và nhiều Phần mềm SEO, plugin SEO, công cụ SEO khác nhau phân tích cũng đề nghị “SỐ TỪ” tối thiểu cho những bài viết chuẩn seo nhất. Nhưng John Mueller […]