Gary Illyes từ Google đăng trên blog Google rằng các báo cáo spam không có trong Google Site Spam được sử dụng cho các hành động thủ công

Gary đã viết trên blog:

“Chúng tôi chỉ sử dụng báo cáo spam để cải thiện thuật toán phát hiện thư rác.”

Và còn nhiều người thắc mắc…nhưng Google nói gì mà “chả đúng”. Còn bạn đã thấy gì chưa?

Bạn có bỏ lỡ bài viết mới từ chúng tôi? Hãy đăng ký nhận thông báo qua Email ngay.


       

Tham gia thảo luận (Nhớ check vào ô thông báo để nhận được thông báo khi có người phản hồi nhé)

Cùng thảo luận nhé! (Nhớ check vào ô thông báo, để nhận thông báo khi có người thảo luận nhé)