Năm 2020 có thể là năm có nhiều sự cố về đường truyền Internet nhất, vì thế bài viết dưới sẽ tổng hợp lại cách tăng tốc Internet, bảo mật duyệt Web, vượt tường lửa, VPN của CloudFlare (với dịch vụ DNS 1.1.1.1)

1. Tăng tốc Internet bằng cách thay đổi DNS 2020 (DNS 1.1.1.1)

2. Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 trên Router

3. Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 trên Windows

4. Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 trên Mac

5. Dịch vụ DNS 1.1.1.1 của CloudFlare đã có App trên Android và iOS

Update 01/01/2020

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...