Đăng ký nhận thông tin hữu ích

Posted inMạng/Network

Dịch vụ 1.1.1.1 của Cloudflare đã có trên Mobile

Cloudflare đã ra mắt dịch vụ DNS 1.1.1.1 của mình trong tháng 4 như là một nỗ lực để cải thiện quyền riêng tư và hiệu suất cho người dùng máy tính để bàn và giờ đây, công nghệ này đã sẵn sàng cho người dùng thiết bị di động. Công ty đã phát hành 1.1.1.1 ứng dụng cho Android và iOS để bật […]