Easy4IP đổi tên thành Lechange

[su_note][24/10/2018] Lechange chính thức đổi tên thành IMOU (lần đổi thứ 2 trong vòng 01 năm)[/su_note] Như thông báo, Easy4ip đã chuyển hoàn toàn sang Lechange, tên của ứng dụng trên Android & iOS được chuyển sang Lechange với mục đích tạo một bản sắc thương hiệu (1) tốt hơn, và chủ yếu tập trung vào các sản phẩm nội địa, SMB và […]