Google My Business đã thêm tính năng quản lý đánh giá

Google đã thêm tính năng xem hàng loạt trong đánh giá của bạn trên trang Google My business: https://business.google.com/reviews Nó trông như thế nào: Khi bạn truy cập Google Doanh nghiệp của bạn, nhấp vào phía bên trái để truy cập tab Đánh giá quản lý trực tuyến. Nhấn vào đó để xem tất cả các […]