ssh login

Bạn dùng OS X Terminal để login SSH và gặp lỗi này: "WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!". Hãy xem qua bài này để có thể fix nhé

Gafaba.com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare