in

Tăng tốc Internet, bảo mật và vượt tường lửa dễ dàng 2020

Dịch vụ 1.1.1.1 của Cloudflare đã có trên Mobile
Dịch vụ 1.1.1.1 của Cloudflare đã có trên Mobile

Năm 2020 có thể là năm có nhiều sự cố về đường truyền Internet nhất, vì thế bài viết dưới sẽ tổng hợp lại cách tăng tốc Internet, bảo mật duyệt Web, vượt tường lửa, VPN của CloudFlare (với dịch vụ DNS 1.1.1.1)

1. Tăng tốc Internet bằng cách thay đổi DNS 2020 (DNS 1.1.1.1)

2. Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 trên Router

3. Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 trên Windows

4. Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 trên Mac

5. Dịch vụ DNS 1.1.1.1 của CloudFlare đã có App trên Android và iOS

Hãy vote điểm cho người viết nhé!

119 điểm
Upvote Downvote

Viết bởi Hugo Gafaba

Tôi không phải là CHUYÊN GIA, tôi chỉ là một người THÍCH GHI CHÉP lại những gì mà đã từng gặp, từng biết, từng quan tâm, từng NGHIÊN CỨU...hãy ủng hộ tôi bằng việc MUA SẢN PHẨM (nếu có) tại LINK TRÊN nhé.

Dịch vụ 1.1.1.1 của Cloudflare đã có trên Mobile

Dịch vụ 1.1.1.1 của Cloudflare đã có trên Mobile

Cách khôi phục mật khẩu HIKVision bằng Email

Cách khôi phục mật khẩu HIKVision bằng Email