Bạn đang có một web sử dụng AMP nhưng bạn cần tích hợp Facebook Pixel? Trên hết, bạn cũng đang sử dụng Google Tag Manager (AMP). Làm thế nào để có thể thêm Facebook Pixel trong khi GTM (AMP) không có mục cho Custom HTML (HTML tùy chỉnh)?

Google Tag Manager AMP không hỗ trợ Custom HTML (HTML tùy chỉnh)?

Nếu bạn đang sử dụng AMP của Google, bạn không thể sử dụng bất kỳ mã javascript tùy chỉnh nào trong các trang sử dụng AMP.

Vì vậy, Facebook Pixel sẽ không hoạt động.

May mắn thay, có một thay thế không cần javascript, có liên quan đến hình ảnh 1 × 1 pixel với một URL nhất định.

https://www.facebook.com/tr?id=ID_CUA_BAN&ev=PageView&noscript=1

Hãy chắc chắn thay đổi ID_CUA_BAN thành số ID Pixel của bạn.

Cách thêm Facebook Pixel trong Trình quản lý thẻ của Google

  • Đăng nhập vào tài khoản Trình quản lý thẻ của bạn
  • Nhấp vào GTM AMP của bạn (nếu bạn chưa có bạn sẽ cần tạo vùng chứa cho các trang AMP của bạn tách biệt với vùng chứa thông thường của bạn)
  • Bấm vào Thẻ
  • Thêm một thẻ mới và gọi nó là Facebook Pixel
  • Chọn cấu hình thẻ Hình ảnh tùy chỉnh
  • Nhập URL hình ảnh của bạn ở định dạng ở trên, sử dụng ID của bạn.
  • Lưu và xuất bản các thay đổi container của bạn.

Bạn có bỏ lỡ bài viết mới từ chúng tôi? Hãy đăng ký nhận thông báo qua Email ngay.