Google đã giới thiệu một plugin WordPress mới mang tên Site Kit

Site Kit giúp mang các bảng thông kế của các công cụ của Google vào chung một bảng điều khiển của người dùng. Site Kit của Google cho phép người dùng truy cập thông tin trong Search Console, Analytics, AdSensePageSpeed ​​Insights từ bảng quản trị WordPress.

[su_quote]Với Site Kit, người dùng WordPress có thể truy cập thông tin chi tiết thống nhất với các bộ công cụ của Google trực tiếp từ bảng quản trị WordPress. Nếu hữu ích, Site Kit cũng sẽ cung cấp các liên kết sâu vào các sản phẩm của Google để báo cáo nâng cao và khả năng cấu hình sản phẩm.[/su_quote]

Google sẽ phát hành Site Kit cho những người thử nghiệm beta vào đầu năm 2019. Và hiện tại đã có bản chính thức và những ai quan tâm đến plugin có thể sử dụng tại Website chính thức của Google tại đây. hoặc tại Plugin của WordPress: https://wordpress.org/plugins/google-site-kit/

3 bước để cấu hình Site Kit

Site Kit không thêm bất kỳ thông tin chi tiết mới nào chưa có sẵn trong các công cụ của Google, nhưng điều đó giúp chúng dễ dàng truy cập hơn.

Ví dụ: người dùng có thể truy cập bảng điều khiển -> Site Kit để xem bộ thống kê mới này để xem bộ thống kê mới này

Bảng thống kê Site Kit

Bạn có bỏ lỡ bài viết mới từ chúng tôi? Hãy đăng ký nhận thông báo qua Email ngay.


       

Tham gia thảo luận (Nhớ check vào ô thông báo để nhận được thông báo khi có người phản hồi nhé)

Cùng thảo luận nhé! (Nhớ check vào ô thông báo, để nhận thông báo khi có người thảo luận nhé)