Mặc định WordPress vẫn để Field URL/Website ngay trong form bình luận của WordPress, để tránh Spam LINK, hay chèn Link mà bạn không mong muốn có vào trong bình luận trên Website của bạn, bạn hãy làm theo các cách sau nhé.

Mình thì rất hạn chế sử dụng Plugin trừ khi nó xử lý nhiều tác vụ, còn đây chỉ là 1 tuts nhỏ để loại bỏ nó như hình dưới:

Sau khi loại bỏ dòng URL/Website trong bình luận WordPress

Tìm file functions.php trong Themes bạn đang sử dụng, và add đoạn code này xuống cuối cùng.

function wbuypro_disable_comment_url($fields) { 
    unset($fields['url']);
    return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields','wbuypro_disable_comment_url');

Xong rồi lưu lại, và xóa Cache nhé. Thật đơn giản nhỉ, các bạn có thắc mắc gì thì nhớ comment dưới nhé

Bạn có bỏ lỡ bài viết mới từ chúng tôi? Hãy đăng ký nhận thông báo qua Email ngay.


       

Tham gia thảo luận (Nhớ check vào ô thông báo để nhận được thông báo khi có người phản hồi nhé)

Cùng thảo luận nhé! (Nhớ check vào ô thông báo, để nhận thông báo khi có người thảo luận nhé)