in

[Fixed Magento 2.3.x] The checksum failed vertex/module-tax

[Fixed Magento 2.3.x] The checksum failed vertex/module-tax 1

Bạn đang gặp lỗi này khi nâng cấp Magento 2.1.x 2.2.x lên 2.3.x?

Installing vertex/module-tax (3.0.0): Downloading (100%)

[UnexpectedValueException] The checksum verification of the file failed (downloaded from https://repo.magento.com/archives/vertex/module-tax/vertex-module-tax-3.0.0.0.zip)

Lỗi này Fix như sau:

Vertex không phải là Core Module chính trên Magento 2, nên vì thế bạn có thể xóa nó không cho nó tiến hành trong quá trình cài đặt hoặc Upgrade bằng cách Edit File composer.json và thêm vào dưới dòng này require-dev{}

"replace": {
        "vertex/module-tax": "*",
    },

Thật đơn giản quá nhỉ? bạn chưa làm được thì nhớ Comment dưới nhé

Hãy vote điểm cho người viết nhé!

121 điểm
Upvote Downvote

Viết bởi Hugo Gafaba

Tôi không phải là CHUYÊN GIA, tôi chỉ là một người THÍCH GHI CHÉP lại những gì mà đã từng gặp, từng biết, từng quan tâm, từng NGHIÊN CỨU...hãy ủng hộ tôi bằng việc MUA SẢN PHẨM (nếu có) tại LINK TRÊN nhé.

Tham gia bình luận

Vui lòng Đăng nhập để bình luận
  Theo dõi  
Thông báo về
[Magento 2.x] Fix lỗi không hiển thị đơn hàng trong Admin Order 10

[Magento 2.x] Fix lỗi không hiển thị đơn hàng trong Admin Order

[Wordpress] Cấu hình OneSignal theo Intelligent delivery 11

[WordPress] Cấu hình OneSignal theo Intelligent delivery