[Magento 2.x] Cách bật và tìm link RSS Feed URL

Nhiều bạn hay PM hỏi mình là cách bật và tìm link RSS Feed trên Magento 2.x ở đâu. Và dưới đây là cách của mình nhé. Cách bật RSS Feed trên Magento 2.x Mình tạm thời làm theo cách này: https://docs.magento.com/m2/ee/user_guide/marketing/rss-feed.html Cách lấy link RSS Feed Ngay trong cách bật đã có cách để […]