in

[Fix lỗi] Magento 2: Area is already set

[Fix lỗi] Magento 2: Area is already set 1

Magento 2.2.4: Something went wrong while saving this configuration: Area is already set

[Fix lỗi] Magento 2: Area is already set 2

Magento 2.2.4 bị lỗi khi thay theme:

Something went wrong while saving this configuration: Area is already set

Lỗi này được được phát hiện sau khi nâng cấp từ Magento 2.2.3 lên, sẽ làm ta không thể thay đổi Themes Magento được. Vậy cách xử lý như thế nào?

Cách xử lý tạm thời như sau:

 1. Edit file này
/vendor/magento/module-email/Model/AbstractTemplate.php

từ

public function setForcedArea($templateId)
{
  if ($this->area) {
    throw new \LogicException(__('Area is already set'));
  }
  $this->area = $this->emailConfig->getTemplateArea($templateId);
  return $this;
}

thành

public function setForcedArea($templateId)
{
  if (!isset($this->area)) {
    $this->area = $this->emailConfig->getTemplateArea($templateId);
  }
  return $this;
}

Lưu lại và Test thử nhé

Hãy vote điểm cho người viết nhé!

120 điểm
Upvote Downvote

Viết bởi Hugo Gafaba

Tôi không phải là CHUYÊN GIA, tôi chỉ là một người THÍCH GHI CHÉP lại những gì mà đã từng gặp, từng biết, từng quan tâm, từng NGHIÊN CỨU...hãy ủng hộ tôi bằng việc MUA SẢN PHẨM (nếu có) tại LINK TRÊN nhé.

Tham gia bình luận

Vui lòng Đăng nhập để bình luận
  Theo dõi  
Thông báo về
Cách tạo User, Pass, Database Nginx trên Centminmod 11

Cách tạo User, Pass, Database Nginx trên Centminmod

[Magento 2.x] Fix lỗi không hiển thị đơn hàng trong Admin Order 12

[Magento 2.x] Fix lỗi không hiển thị đơn hàng trong Admin Order