Hướng dẫn Update Version 3.x lên phiên bản mới hơn cùng Seri 3.y

Nếu bạn đang bật Firewall (CSF) hoặc CloudFlare (thì nhớ tắt mây vàng đi)

csf -x

Disable Cronjob hoặc xóa cronjob đi

service crond stop

Lưu ý: Nhớ backup trước khi bắt đầu.

Lời khuyên: Bạn nên dùng các đơn vị thuê VPS nào như Vultr nó có tính năng SnapShoot đó, một khi lỡ sai không thể fix kịp, thì bạn chỉ cần Restore lại bản Snapshoot cũ là hệ thống lại vận hành lại nhé.

Sau đó ta vào ngay thư mục cài đặt Mautic 2 (mình sẽ gọi là mautic 2, vì command lúc này nó như cũ, sang Mautic 3 sẽ khác chút.

php -d memory_limit=512M bin/console mautic:update:find
 • Tốt nhất bạn nên dùng Command Line để backup nhé, chứ đừng dùng tính năng Update trên Dashboard nhé…dễ bị lỗi lắm.
 • Upload file update lên nhé.
 • Giải nén
unzip -o update.zip

Sau khi nó tìm và Download bản Update mới nhất về ta tiến hành Update bằng Command sau. Ở đây mình sẽ RUN command này và cho nó sử dụng 512Mb bộ nhớ để ưu tiện việc Update tốt nhất,

php -d memory_limit=512M bin/console mautic:update:apply

Ngồi chờ sau đó Clear Cache

php -d memory_limit=512M bin/console cache:clear

Nếu system chưa đủ yêu cầu thì bạn tiến hành nâng cấp, còn nếu Plugin nào không tương thích thì bạn vào thư mục Plugin tìm đúng cái tên đó rồi xóa hẳn luôn, sau đó clear Cache + Reload lại các Plugin

php -d memory_limit=512M bin/console cache:clear
php -d memory_limit=512M bin/console mautic:plugins:reload

Nếu bị lỗi, bạn thử các command sau:

php -d memory_limit=512M bin/console doctrine:migration:status
php -d memory_limit=512M bin/console doctrine:migration:migrate
php -d memory_limit=512M bin/console doctrine:schema:update --dump-sql

Nếu dùng Command này nhớ backup toàn bộ Database

php -d memory_limit=512M bin/console doctrine:schema:update --force

Vậy giờ ta chỉ cần Edit CronJob, và tiến hành bật và khởi động lại CronJob là hoàn tất rồi.

Các lỗi thường gặp

 1. [WARNING] Some commands could not be registered

  Clear Cache:
  # php -d memory_limit=512M bin/console cache:clear

 2. Could not read the cached update data to apply the update.

  # php -d memory_limit=512M bin/console cache:clear
  # rm -rf var/cache/*
  # rm -rf var/logs/*
  # find -type d -exec chown -R nginx:nginx {} \;
  # find -type f -exec chown -R nginx:nginx {} \;
  # find -type d -exec chmod -R 755 {} \;
  # find -type f -exec chmod -R 644 {} \;

  Nếu vẫn chưa được truy cập Web theo đường link sau:
  domain.com/upgrade.php

Chúc bạn thành công. Có bị lỗi gì thì Comment bên dưới.

Bạn có bỏ lỡ bài viết mới từ chúng tôi? Hãy đăng ký nhận thông báo qua Email ngay.


       

Tham gia thảo luận (Nhớ check vào ô thông báo để nhận được thông báo khi có người phản hồi nhé)

Cùng thảo luận nhé! (Nhớ check vào ô thông báo, để nhận thông báo khi có người thảo luận nhé)