[Fix lỗi] Magento 2: Area is already set

Magento 2.2.4: Something went wrong while saving this configuration: Area is already set Magento 2.2.4 bị lỗi khi thay theme: Lỗi này được được phát hiện sau khi nâng cấp từ Magento 2.2.3 lên, sẽ làm ta không thể thay đổi Themes Magento được. Vậy cách xử lý như thế nào? Cách xử lý tạm […]