DEV Tuts

Đầu tháng 10 CloudFlare giới thiệu tính năng Tối ưu hóa nền tảng tự động, bắt đầu với WordPress, được gọi tên là Automatic Platform Optimization (APO).

Nếu bạn đang vận hành trên VPS hay Server của chính bạn, thì việc nâng cấp Discourse và docker thủ công bằng tay cũng khá đơn giản,

Hướng dẫn Update Version 3.xx lên phiên bản mới hơn cùng Seri 3.xx

Đây là hướng dẫn thực hiện trên VPS về cách nâng cấp Mautic từ Version 2.x lên Version 3.x

Google cho biết Tsunami là một máy quét mạng có thể mở rộng để phát hiện các lỗ hổng nghiêm trọng cao với càng ít sai sót càng tốt.

Cách FIX lỗi: Discourse Can’t send test email with API Amazon SES, SendGrid …

Nhiều bác sử dụng CentminMod khi gặp sự cố renew SSL trên Let's Encrypt và mình sẽ hướng dẫn nhanh cho cả nhà cách FIX trên CentminMod.

Bạn đang có một web sử dụng AMP nhưng bạn cần tích hợp Facebook Pixel?

Bước 01: Cài đặt Centminmodhttps://gist.github.com/tongdaitructuyen/62a98c562300be424b5bb26b77abeef5Bước 2: Stop CSF...

Gafaba.com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare