Hướng dẫn cách cài đặt Mautic trên VPS (Centminmod)

Bước 01: Cài đặt Centminmod Bước 2: Stop CSF Bước 3: Update core Bước 4: Update or Downgrade PHP Mautic chưa Support PHP 7.3, nên mình cần phải chuyển xuống 7.2.7Bạn xem tại đây nhé: https://www.mautic.org/download/requirements Bước 5: Add tên miền có SSL của Let’s Encrypt – Free SSL/TLS Certificates trên Centminmod: Bước đầu tiên của […]