hỏi đáp

HỎI:Tôi muốn kết nối với VPS (Linux) trong OS X bằng SSH - Nhưng làm cách nào để kết nối nếu tôi thay đổi cổng SSH thành 5000 thay vì mặc định là 22?...

Tôi hy vọng đây là danh mục phù hợp cho vấn đề này và xin lỗi cho câu hỏi hơi Gà hoặc sai mục. Tôi đã tìm kiếm ở trên github và không thể tìm ra cách kích ...

Gafaba.com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare