in

[Q] Kết nối Server bằng SSH với Port khác trong OS X

qa-gafaba

HỎI:

Tôi muốn kết nối với VPS (Linux) trong OS X bằng SSH – Nhưng làm cách nào để kết nối nếu tôi thay đổi cổng SSH thành 5000 thay vì mặc định là 22?

ĐÁP:

Bạn dùng command sau nhé:

ssh -p 5000 host

Ví dụ: VPS của tôi có IP là 123.345.222.123 và User là ROOT

ssh -p 5000 [email protected]

Rồi nhập mật khẩu.

Chúc bạn luôn vui nhé

Hãy vote điểm cho người viết nhé!

35 điểm
Upvote Downvote

Viết bởi Hugo Gafaba

Tôi không phải là CHUYÊN GIA, tôi chỉ là một người THÍCH GHI CHÉP lại những gì mà đã từng gặp, từng biết, từng quan tâm, từng NGHIÊN CỨU...hãy ủng hộ tôi bằng việc MUA SẢN PHẨM (nếu có) tại LINK TRÊN nhé.

Tham gia bình luận

Vui lòng Đăng nhập để bình luận
  Theo dõi  
Thông báo về
qa-gafaba

Cách tìm được link RSS của Discourse

Thuộc tính “nofollow” – cách mới để xác định bản chất của liên kết 9

Thuộc tính “nofollow” – cách mới để xác định bản chất của liên kết