Đầu tháng 10 CloudFlare giới thiệu tính năng Tối ưu hóa nền tảng tự động, bắt đầu với WordPress, được gọi tên là Automatic Platform Optimization (APO).

Làm thế nào để bắt đầu bật Automatic Platform Optimization (APO)?

Cách dễ nhất để bắt đầu với APO là từ bảng điều khiển quản trị WordPress của bạn.

1 . Trước tiên, hãy cài đặt plugin Cloudflare WordPress trên trang web WordPress của bạn hoặc cập nhật lên phiên bản mới nhất (3.8.2 trở lên).
2 . Xác thực plugin.
3 . Từ Màn hình chính của phần Cloudflare, hãy bật Tối ưu hóa nền tảng tự động.


Lưu ý: Dịch vụ này phải mua với chi phí $5/tháng

Test thử tính nắng Automatic Platform Optimization (APO)

  • Test Automatic Platform Optimization (APO) trên Mobile

  • Test Automatic Platform Optimization (APO) trên Desktop

Tạm kết luận theo ý cá nhân của mình

  • Automatic Platform Optimization (APO) hoạt động tối ưu chủ lực trên môi trường Mobile
  • Và với Website chọn AMP (điển hình là Gafaba.com) là chính thì điểm số cả thiện không đáng kể.
  • Giá $5/tháng chỉ để cải thiện không nhiều thì cái này cần phải xem xét lại

Còn bạn, bạn thấy sao?

Bạn có bỏ lỡ bài viết mới từ chúng tôi? Hãy đăng ký nhận thông báo qua Email ngay.


       

Tham gia thảo luận (Nhớ check vào ô thông báo để nhận được thông báo khi có người phản hồi nhé)

Cùng thảo luận nhé! (Nhớ check vào ô thông báo, để nhận thông báo khi có người thảo luận nhé)