Cách thêm Camera IP OnVif vào đầu ghi Dahua

Ở đây mình dùng Camera IP Wifi có trên thị trường, và Camera này sử dụng phần mềm YooSee (mình gọi tắt là Camera YooSee nhé) 1. Cài đặt & Set IP camera Onvif Khởi động và chạy phần mềm CMS (ở đây bạn nhập mật khẩu 00000000 như trong hình) Bước kế tiếp: Làm như hình để thêm Camera YooSee vào […]