Bài viết cùng tác giả: Vô Ngã

Giải nghĩa: Kiện dã. Chính yếu. Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Khang Hanh Lợi Trinh chi tượng: tượng vạn vật có khởi đầu, lớn ...

Xem các bình luận bởi: Vô Ngã
    Gafaba.com
    Logo
    Compare items
    • Total (0)
    Compare