in

Cách tạo User, Pass, Database Nginx trên Centminmod

Cách tạo User, Pass, Database Nginx trên Centminmod 1

Dưới đây là cách mà mình hay làm để giảm bớt time câu lệnh để tạo cách tạo User, Pass, Database của Nginx trên Centminmod

Download Git và chạy

mkdir -p /root/tools
cd /root/tools/
wget -O tooldata.sh https://bitbucket.org/soceduteams/mariadb/raw/c11e68fc495a48eb50dd653a5e37c76b1461dcfd/tooldata.sh
chmod +x tooldata.sh

Tạo MySQL user/pass, MySQL database, và grant privileges database

/root/tools/tooldata.sh setuserdb

Thay đổi mật khẩu user MySQL đã tạo

/root/tools/tooldata.sh setpass

Xóa user MySQL

/root/tools/tooldata.sh deluser

Hiển thị Grant privileges

/root/tools/tooldata.sh showgrants

Tham khảo thêm: https://bitbucket.org/soceduteams/mariadb/src/master/

Hãy vote điểm cho người viết nhé!

121 điểm
Upvote Downvote

Viết bởi Hugo Gafaba

Tôi không phải là CHUYÊN GIA, tôi chỉ là một người THÍCH GHI CHÉP lại những gì mà đã từng gặp, từng biết, từng quan tâm, từng NGHIÊN CỨU...hãy ủng hộ tôi bằng việc MUA SẢN PHẨM (nếu có) tại LINK TRÊN nhé.

Tham gia bình luận

Vui lòng Đăng nhập để bình luận
  Theo dõi  
Thông báo về
Fix lỗi wpdownloadmanager: Undefined index: email in googleconnect.php on line 361 6

Fix lỗi wpdownloadmanager: Undefined index: email in googleconnect.php on line 361

[Fix lỗi] Magento 2: Area is already set 7

[Fix lỗi] Magento 2: Area is already set